Journal article icon

Journal article

Nerovná subjektivní odpovědnost

Abstract:

Dle převládajícího mínění jsou předpoklady subjektivní odpovědnosti u fyzických a právnických osob v zásadě totožné. Autor ve svém článku představuje argumentaci, z níž vyplývá závěr opačný. Na základě rozvedení koncepčních východisek současného pozitivního civilního práva dospívá k názoru, že ObčZ zakládá principiálně nerovnou odpovědnost za zavinění u fyzických a právnických osob. Ačkoliv právnická osoba nemá dle ObčZ jako fiktivní útvar vlastní vůli ani rozum, může mít vlastní nedbalost, c...

Expand abstract
Publication status:
Published
Peer review status:
Peer reviewed

Actions


Authors


More by this author
Institution:
University of Oxford
Oxford college:
Keble College
Role:
Author
More from this funder
Name:
Grantové agentury ČR
Grant:
16-22016S "Právní jednání a odpovědnost právnických osob"
Publisher:
Wolters Kluwer
Journal:
Jurisprudence More from this journal
Issue:
5
Publication date:
2016-11-28
Acceptance date:
2016-10-03
ISSN:
1802-3843
Keywords:
Pubs id:
pubs:662115
UUID:
uuid:6f36792c-9b3d-4f21-bc08-fd96742ad7a4
Local pid:
pubs:662115
Source identifiers:
662115
Deposit date:
2016-11-29

Terms of use


Views and Downloads


If you are the owner of this record, you can report an update to it here: Report update to this record

TO TOP